تبلیغات
پاسخ به شبهات تخصصی مسیحیت - 12. قرآن و نفی شباهت خالق با مخلوق

اشتراک و ارسال مطلب به:

چهارشنبه 24 آذر 1389

12. قرآن و نفی شباهت خالق با مخلوق

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :قرآن کریم ،عیسای مسیح ع ،

آیاتی که در قرآن بر نفی شباهت خدا با مخلوقات دلالت می کنند کدامند؟و آیات مربوط به نفی شباهت چگونه با آیه هایی که بیانگر "دمیده شدن روح خدا در انسان " است قابل جمع است؟

از آن جایی که سؤال از دو بخش تشکیل شده است ما بحث را در دو محور عرضه خواهیم کرد:

بخش اول: آیات نافی شباهت خالق و مخلوق کدامند؟

برای پاسخ به این سؤال لازم است گفته شود:

توحید به معنای یگانه دانستن خداوند دارای اقسام و مراتبی است:

1. نفی تعدد: که دال بر یکی بودن خداوند است.

2. نفی ترکیب: که دال بر مرکب نبودن خداوند از اجزاء بالفعل و بالقوه است.

3. نفی صفات زائد بر ذات: که به معنای اعتقاد به یگانگی صفات ذاتیه با خود ذات الاهی و نفی صفات زائد بر ذات است.

4. توحید افعالی: که در آن خداوند متعال در انجام کارهای خودش نیازی به کسی ندارد.

5. تأثیر استقلالی: که دال بر نیازمندی مخلوقات به خالق خویش است.[1]

به بیانی دقیق­تر مراتب توحید عبارت اند از: توحید ذاتى[2]، صفاتى[3]، افعالی[4] (توحید در خالقیت و ربوبیت)، توحید عبادی، توحید در مالكیت و حاكمیت و قانون گذارى و توحید در اطاعت.

آن چه که از معنای توحید بر می آید این است که هیچ موجودی اعم از انسان و غیر انسان قابلیت شباهت داشتن با خداوند متعال را ندارد.

آیاتی در قرآن وجود دارد که بیان کنندۀ عدم شباهت خالق و مخلوق است و در یک جمله می توان گفت: همۀ آیاتی که در قرآن بر یکی از انواع توحید (ذات، صفات و افعال و ...)، دلالت دارند، می توانند نافی شباهت خالق و مخلوق باشند.

در زیر به برخی از این آیات اشاره می شود:

1. آیات اثبات کنندۀ توحید ذاتى که در سورهای: انبیاء، 22 و 25؛ مؤمنون، 91[1]؛ احقاف، 4؛ شوری، 11؛ فاطر، 15 و ... بیان شده است.

آیات زیر نمونه ای است از آنچه که به صراحت بر نفی تشبیه برای خداوند دلالت دارند: وَ لَمْ یكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ؛ چیزى شبیه او نمى‏باشد.[5] لَیسَ كَمِثْلِهِ شَی‏ءٌ؛ هیچ چیز مانند او نیست.[6]

2. آیاتی که بیان کنندۀ توحید در خالقیت اند و دلالت دارند که خداوند مخلوقات را بدون الگو و نمونه‏اى كه از غیرش گرفته باشد آفرید و در خلقت آنها از احدى استعانت نجست.[7]

3. آیاتی که بیان می کنند خداوند در تدبیر جهان هستی شریکی ندارد و بر توحید در ربوبیت دلالت دارند.[8]

4. وقتى خالقیت و ربوبیت الاهى ثابت گردید، این نتیجه حاصل می شود که فقط او شایستۀ پرستش است و کسی را سزا نیست که خود را در این جایگاه قرار دهد. از این توحید به توحید در عبادت یاد می شود.[9]

5. آیاتی که توحید در حاكمیت، مالكیت و اطاعت را بیان می کنند. از آنجایی که خالقیت و تدبیر، فقط از آنِ خداست، حق حاكمیت و مالكیت نیز فقط از آن او و كسانى است كه از ناحیۀ او مأذون باشند[10] و باید تنها از او اطاعت کرد.[11]

بر این اساس است که قرآن می فرماید: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: پس، براى خدا امثال (و شبیه‏ها) قائل نشوید! خدا مى‏داند، و شما نمى‏دانید.[12]

گفتنی است که سورهای فاتحه و اخلاص از جمله مهم ترین سوره های قرآن هستند که اقسام توحید در آنها ذکر شده است؛ مثلاً در سورۀ فاتحه برخی از آیات دلالت بر توحید ذات و صفات[13] و برخی دیگر دلالت بر توحید در عبادت[14] دارند.

بخش دوم: این آیات چگونه با آیات دمیده شدن روح خدا در انسان قابل جمع است؟

برای حلّ تعارض میان آیات فوق و آیات دمیده شدن روح خدا در انسان لازم است آیۀ" وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی" به طور کامل مورد بحث قرار گیرد تا علاوه بر روشن شدن مراد آیه تعارض ناشی از آن نیز از بین برود.

خداوند متعال بعد از پرداختن به بدن انسان به روح انسان پرداخته و جملۀ "وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی"را بیان می کند. نفخ در لغت به معناى دمیدن هوا در داخل جسمى است به وسیلۀ دهان یا وسیله‏اى دیگر، ولى این لفظ را به طور كنایه در تأثیر گذاشتن در چیزى و یا القاء امر غیر محسوسى در آن چیز استعمال مى‏كنند، و در آیۀ شریفه مقصود از آن ایجاد روح در انسان است؛ زیرا خداوند منزّه از تنفس و جسمیت است.

اما روح در لغت به چیزی گفته می‌شود كه مبدأ حیات است و با آن هر جانداری توان احساس و حركت ارادی پیدا می‌كند. روح انسانی همان چیزی است كه آدمی از آن به "من‌" تعبیر می‌كند و انسانیت انسان به آن است و ادراك‌، اراده و افعال انسانی را به واسطه بدن انجام می‌دهد.

طبق آیۀ مباركۀ "وَ یسْئلُونَكَ عَن‌ِ الرُّوح‌ِ قُل‌ِ الرُّوح‌ُ مِن‌ْ أَمْرِ رَبِّی‌[15]، (و دربارۀ روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از سنخ فرمان پروردگار من است)‌. روح از سنخ "امر" و از "عالم امر" است‌.[16]

امّا این‌ كه "امر" چیست‌؟ قرآن كریم می‌فرماید: "إِنَّمَآ أَمْرُه‌ُ إِذَآ أَرَادَ شَیئًا أَن یقُول‌َ لَه‌ُ كُن فَیكُون‌ُ[17]؛ چون به چیزی اراده فرماید، كارش این بس كه می‌گوید: باش‌؛ پس بی‌درنگ موجود می‌شود.

با این توضیح به اصل بحث و حل تعارض ادعایی می پردازیم:

اولاً: این كه خداوند می‏فرماید: از روحم در او دمیدم چنین نیست كه خداوند دارای روحی باشد که قسمتی از آن را در آدم دمیده بود، زیرا لازمه‏اش آن است كه انسان شریك خدا باشند و اینكه روح انسان قسمتى از روح خدا باشد در حالی که در جاى خود ثابت شده که ذات مقدس باری تعالی قابل تجزیه و تفكیك نیست تا قسمتى از آن به بدن حضرت آدم دمیده شده باشد. [18] بلكه روح موجودی بوده عالم امر که همانند سایر مخلوقات الاهی خلق شده و در كالبد انسان دمیده شده بود.[19]

ثانیا: اینكه خداوند، روح حضرت آدم را به خود نسبت داده و فرموده (مِنْ رُوحِی) نظیر نسبت دادن كعبه معظمه است به خود، آنجا كه در بارۀ آن فرموده است: "بَیتِی" یعنى خانه من و یا همانند آنجایی است كه می فرماید پیغمبر من؛  بندۀ من؛  بهشت من؛  آتش (دوزخ) من؛ آسمان من و زمین من[20]؛ یعنی اضافه روح به خدا از باب اضافه تشریفی است به این معنا که خداوند در این نوع از اضافه، در صدد بیان شرافت روح است.

از حضرت باقر (ع) روایت شده: این كه خداوند آن (روح) را به خود نسبت داده و فرموده «من روحى» از آن جهت است كه برگزیدۀ خداوند بوده است.[21]

شیخ صدوق (ره) در كتاب توحید و معانی الاخبار، از محمد بن مسلم روایت كرده كه گفت:

من از حضرت باقر (ع) پرسیدم معناى این كلام خداى عز و جل كه مى‏فرماید: "وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی" چیست؟ فرمود: روحى است كه خدا آن را اختیار نمود و خلقش كرد، و به خود نسبتش داد، و بر تمامى ارواح برتریش بخشید و به همین جهت دستور داد تا آن را بر آدم بدمند.[22]

و در كافى به سند خود از محمد بن مسلم روایت كرده كه گفت: از امام باقر پرسیدم این كه روایت مى‏كنند كه خداى تعالى آدم را به صورت خود خلق كرده درست است؟ فرمود: صورت آدم صورت مخلوقى است حادث كه خداى تعالى آن را بر سایر صورت‏ها انتخاب نمود، و چون از سایر صورت ها بهتر بود به خودش  نسبت داد، هم چنان كه كعبه را به خود نسبت داده و فرموده:" بیتى: خانه من"، روح را به خود نسبت داده و فرمود:" وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی"[23]. پس منظور از «مِنْ رُوحِی‏» بیانِ منشأ و ریشۀ روح انسان است كه از عالم بالاست، نه عالم خاكى.[24]

نتیجه این که مراد از دمیده شدن روح خدا در آدم این است كه روح با عظمتی در انسان دمیده شده كه از طرف خداوند است، نه جزیی از ذات خدا، از این رو بین آیۀ "نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِی" و آیات سابقی که دال بر عدم شباهت خالق و مخلوق بود، تعارضی وجود ندارد.


[1] ن.ک. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ص 135، چاپ هفتم، نشر بین الملل، تهران، 1381.

[2] این مرتبه از توحید به دو مرتبۀ توحید واحدى و توحید احدى تقسیم مى شود؛ توحید واحدى یعنى توحید در وجوب وجود و ضرورى دانستن یك وجود و نفى هرگونه شرك و شبیه و نظیر؛ و توحید احدى یعنى نفى هرگونه تركیب عقلى خارجى و وهمى از خداوند و اثبات بساطت بارى تعالى؛ یعنی حق تعالى یك فرد از مفهوم كلى واجب الوجود كه رقیب و فرد دیگرى نداشته باشد (كلى منحصر به فرد) نیست، بلكه تصور فرد دیگر براى آن محال است. در فلسفه، این نوع از وحدت را وحدت حقۀ حقیقیه مى نامند؛ در برابر وحدت عددى، جنسى، نوعى و مانند اینها.

[3] توحید صفاتى نوعى توحید نظرى و اعتقادى است كه به اعتقاد و ایمان مؤمنان ارتباط دارد و به معناى عینیت صفات ذاتیه و كمالیه با ذات، و با یكدیگر است؛ از جمع برخى از آیات با همدیگر این ادعا به اثبات می رسد مثلاً آیاتى كه به صفات الاهى مانند علم، قدرت و غیره اشاره دارند، آن صفات را براى خداوند ثابت مى كنند و اما آیاتى كه بر بى نیازى خداوند و نفى مِثلیّت از او دلالت دارند، عینیّت صفات با ذات را ثابت مى كنند؛ زیرا اگر صفات، زاید بر ذات باشند، نیازمندىِ ذات بارى تعالى در كمال خود به آن صفات زایده و هم چنین شباهت حق تعالى با موجوداتِ ممكن لازم مى آید.

[4] توحید افعالى كه از قرآن استفاده مى شود، نه با دیدگاه معتزله سازگار است كه مطلقاً تأثیر الاهى را از افعال بشر نفى كردند و به تفویض روى آوردند و نه با دیدگاه اشاعره (نظریۀ كسب) سازش دارد كه به جبر مى انجامد. در حالى كه اگر بخواهیم  بدون گرفتار شدن در تفویض و جبر، توحید افعالى و عدل الاهى را بپذیریم، تنها باید به مکتب اهل بیت؛ یعنی همان روى كرد «الامر بین الامرین» رو بیاوریم و بگوییم: فاعلیت حق تعالى در طول فاعلیت سایر موجودات قرار دارد و رابطۀ علیت خدا با عوامل دیگر، به صورت طولى است نه عرضى؛ یعنی خداوند اراده كرده است كه آدمیان، با ارادۀ خود، به افعال یا ترك افعال بپردازند. براین اساس؛ افعال انسان به ارادۀ الاهى انتساب دارد و توحید افعالى تثبیت مى شود، بدون این كه بر عدل الاهى خدشه اى وارد شود؛ و از طرفى، جبر نیز لازم نمى آید.

متكلمان، توحید افعالى را به دو قسم توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تقسیم كرده اند كه هر دو از اقسام توحید نظرى است و به اعتقاد مؤمنان ارتباط دارد.

[5] توحید، 4.

[6] شورى، 11.

[7]. نک: صافات، 96؛ انعام، 102و 101؛ فاطر، 3؛ زمر، 62؛ غافر، 62؛ حشر، 24؛ اعراف، 54؛ فرقان، 2؛ طه، 50 و... .

[8]. نک: یونس، 31 و 3؛ انعام، 164؛ انبیاء، 56 و 22.

[9]. در این باره نک : انبیاء، 25؛ آل عمران، 64؛ یس، 61 و 62؛ حجر، 99؛ عنکبوت، 56؛ نحل، 36؛ مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏27، ص 447، دار الكتب الإسلامیة، چاپ تهران، چاپ اول، 1374 ش‏. لازم است دانسته شود که پرستش به معناى انجام عملى است در مقابل یك موجود، كه الله، رب یا مستقل در تأثیر دانسته شود؛ یعنى عملى كه از اعتقاد به الوهیت فرد سرچشمه مى گیرد، و به تعبیر دیگر« عبودیت» اظهار آخرین درجۀ خضوع در برابر معبود است پس صرف خضوع و خشوع و متوسل شدن به غیر، عبادت محسوب نمی شود و الاّ تأکیدات قرآن نسبت به خضوع در برابر مؤمنان و پدر و مادر، باید ترغیب به شرک و بت پرستی تلقی شود. برای آگاهی بیشتر، نک: مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏1، ص 245 ، چاپ اول،‏ نشر دار الكتب الإسلامیة، تهران‏، 1374 ش؛ همان، ج‏ 22، ص 387؛ خسروپناه، عبدالحسین، «قلمرو دین»، ص 45-46.

[10]. در این باره نک: یوسف، 40 (حکومت تشریعی)؛ آل عمران، 26 (حکومت تکوینی) ؛ بقره، 247؛ فاطر، 13؛ ص، 26؛ مائده،  47 و 44 و 45، انعام، 114؛ شوری، 10.

[11]. در این باره نک: نساء، 64 و 80 و 59؛ آل عمران، 33.

[12] نحل، 74.

[13] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ؛ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ؛ مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ .

[14] إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ؛ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ .

[15] اسرأ، 85.

[16] نک، مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏12، ص 253‏.

[17] یس،  82.

[18] نک. نجفى خمینى، محمد جواد، تفسیر آسان، ج ‏9، ص،56 چاپ اول، ‏نشر اسلامیه‏،

هران، ‏1398 ق‏.

[19] از امام صادق (ع) راجع به روحى كه خدا در كالبد حضرت آدم دمید جویا شدند، حضرت رمود: هذه روح مخلوقة. و الروح التى فى عیسى مخلوقة. یعنى این روح حضرت آدم، روحى است كه آفریده شده است و نیز روح حضرت عیسى روحى بود كه آفریده شده است. الكافی، ج1، ص 133.

[20] شیخ صدوق (ره)، ‏ اعتقادات، حسنى‏، سید محمد على، ترجمه حسنى ص 9، چاپ اول، ‏نشر اسلامیه، تهران،1371 ش‏.

[21] طبرسی، احتجاج، جعفرى‏، بهراد، ج ‏2، ص 160 ، چاپ اول‏، نشر اسلامیه‏، تهران،1381 ش‏ .

[22] التوحید، ص170، باب 27، ح 1؛ معانی‏الأخبار، ص 17و 16.

[23] الكافی،ج1، ص 134؛ شیخ صدوق، توحید ، ص 103، ح 18، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1398 هجرى قمرى (1357 شمسى)؛ نک: طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ‏12، ص 257، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ: پنجم‏، 1374 ش‏.

[24] قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج‏10، ص: 126 ناشر: مركز فرهنگى درس هایى از قرآن‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1383 ش‏.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر