تبلیغات
پاسخ به شبهات تخصصی مسیحیت - 10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

سه شنبه 23 آذر 1389

10. کروی بودن زمین و فرش مسطح در قرآن؟

   نویسنده: شهاب    وابسته به موضوع :قرآن کریم ،

خداوند می فرماید: و زمین را گستردیم؛ و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم؛ و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم؛ آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! خداوند اطمینان می دهد که زمین مانند فرشی مسطح است. آیا این آیات دلالت بر کروی نبودن زمین ندارد؟

برای این که روشن شود آیا آیاتی که پرسشگر محترم به آنها استناد نموده با کروی بودن زمین مخالف است یا نه؟، لازم است به تفسیر آیات مراجعه کنیم:

الف: آیه اول: " و زمین را گستردیم و در آن كوه‏هاى ثابتى افكندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم "[1]

"مد ارض" به معناى گستردن طول و عرض آن است، و اگر خدا زمین را نمی گستراند و از سلسله‏ کوه ها پوشیده مى‏شد صلاحیت كشت و زرع و سكونت را نداشت و جانداران كمال حیات خود را نمى‏یافتند.[2]

منظور از « مدّ » و گستراندن این نیست که زمین کروی نیست بلکه مقصود این است که سطح زمین به طور کامل برجسته و ناهموار خلق نشد که اگر این گونه آفریده می شد انسان در این زمین نمی توانست به خوبی زندگی نماید. کشت و زرع داشته باشد و اسباب راحتی خود را فراهم آورد. چنان که روند آیات بعد که در شمارش نعمت های راحتی بخش انسان اند، نیز بر این مطلب دلالت دارد.

ب: آیه دوم:" آیا ما زمین را بسترى نساختیم؟[3]

کلمه" مهاد" در این آیه به معنى مكان آماده و صاف و مرتب است، و در اصل از" مهد" به معنى محلى كه براى استراحت كودك آماده مى‏كنند (اعم از گاهواره و یا بستر) گرفته شده است.[4] و از این رو به گهواره‏اى كه براى كودك آماده می شود نیز  مهد اطلاق شده است.[5] بنا بر این؛ مهد و مهاد، جائی است كه مانند گهواره آماده پرورش است چنان که در آیه فرمود : الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً [6]- و این معنا مثل معناى آیه:" الْأَرْضَ فِراشاً[7] (زمین را مانند فرشى گسترده برایتان قرار داده است) می باشد .[8]

بر این اساس؛ می توان گفت: این آیه در صدد بیان این نکته است که زمین به عنوان یک نعمت الاهی جایی برای راحتی موجودات و به ویژه انسان ها خلق شده است همانند « مهد » و گهواره که مایۀ آرامش است.

از طرفی در قرآن آیاتی هست که بنا به گفته صاحب نظران با کروی بودن زمین هماهنگ و سازگار می باشند. و این آیات به عنوان معجزه علمی قرآن مطرح شده اند. که در زیر به برخی از آنها می پردازیم .

1 - آیه اول: "شب را در روز مى‏پوشاند و روز شتابان آن را مى‏طلبد".[9] این آیه مى‏فهماند که شب فراگیر روز است.  یعنى همه آن مكان هایى را كه روز بود شب فرا مى‏گیرد، و اگر زمین كروى نبود صحیح نبود بگوییم دائما شب روز را فرا مى‏گیرد، و آن را دنبال مى‏كند، زیرا در این صورت چند ساعتى شب به دنبال روز مى‏بود. و چون به انتهاى سطح زمین مى‏رسیدند، روز بر مى‏گشت و شب را دنبال مى‏كرد. و به عبارتى دیگر: در هر روزى یك روز شب به دنبال روز مى‏رفت ، و روز دیگر، روز به دنبال شب، پس این كه قرآن به طور مطلق فرمود: شب به دنبال روز مى‏رود جز با كرویت زمین درست در نمى‏آید.[10]

2 - آیه دوم:"... شب را بر روز داخل مى‏كند و روز را بر شب‏ ...".[11]‏

در تفسیر این آیه آمده است :"اگر انسانى بیرون كره زمین ایستاده باشد و به منظره حركت وضعى زمین به دور خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن نگاه كند، مى‏بیند كه گویى به طور مرتب از یك سو نوار سیاه رنگ شب بر روشنایى روز پیچیده مى‏شود و از سوى دیگر نوار سفید رنگ روز بر سیاهى شب، و با توجه به این كه"یكور" از ماده" تكویر" به معنى پیچیدن است ... نكته لطیفى كه در این تعبیر قرآنى، نهفته است روشن مى‏شود، كه زمین كروى است و به دور خود گردش مى‏كند، و بر اثر این گردش، نوار سیاه شب، و نوار سفید روز، دائما گرد آن مى‏گردند، گویى از یك سو نوار سفید بر سیاه و از سوى دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده مى‏شود."[12]

3 –آیه سوم: "پس سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ما تواناییم"[13] سید هبه الدین شهرستانی در تفسیر این آیه آورده است: « این آیه دلالت دارد بر کثرت مشرق ها و مغرب ها و کرویت زمین نیز مستلزم آن است که در هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد. پس کثرت مشارق و مغارب با قول به کرویت زمین سازگار می باشد.»[14] توضیح این که اگر زمین مسطح بود تنها یک مشرق و مغرب وجود داشت ولی جایی که زمین کروی باشد لازم است دارای مشرق ها و مغرب ها باشد چرا که در این صورت با چرخشش مشرق و مغرب مکان ها تفاوت می کند.[15]

4 –آیه چهارم: "و به زمین كه چگونه گسترده و هموار گشته است‏ " [16]برخی از نویسندگان معاصر با توجه به این آیه و نیز آیات 137 سوره اعراف و 5 سوره صافات و 40 سوره معارج را دلیل کرویت زمین از نظر قرآن می دانند و آن را یکی از معجزات علمی قرآن تلقی می کنند و می نویسند : مسطح بودن زمین، مانع کرویت آن نمی شود چرا که هر کره ای برای خود سطحی نیز دارد و از این روست که در هندسه کره را یکی از اقسام سطح به شمار می آورند. و توضیح می دهد که مسطح بودن به معنای مقابل کروی، یک اصطلاح هندسی جدید است و مقصود از "سطحت" در آیه گسترش است.[17]

نتیجه این که: قرآن نه تنها زمین را مسطح (در مقابل کروی بودن) نمی داند بلکه آیات زیادی وجود دارد که با کرویت زمین کاملاً سازگار می باشند.


[1] .حجر، 19

[2] - طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 12، ص 138 و 139، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، 1417 ق؛ مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11 ، ص 52 و 53، دار الكتب الإسلامیة - تهران، چاپ اول، 1374 ش.

[3] .النبأ، 6

[4] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 26 ، ص 16 و 17.

[5] مریم، 29،كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا.

[6] طه، 53.

[7] بقره، 22.

[8] - خسروى حسینى، سید غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ص 261، انتشارات مرتضوى - تهران، چاپ دوم، 1375 ش.

[8] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 20، ص 161 و 162.

[9] : " یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً".

[10] - طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج 10 ، ص 222، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ پنجم، 1374 ش.

[11] الزمر، 5 : یُكَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهارِ وَ یُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّیْل.

[12] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه ، ج 19، ص 376.

[13]  معارج،40،" فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ".

[14] - رضائی اصفهانی ، محمد علی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، ص 188 و 189، انتشارات کتاب مبین ، چاپ سوم ، 1381 ش.

[15] - مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 19، ص 13 و 14.

[16] الغاشیه، 20،و الی الارض کیف سطحت.

[17] - گودرزی ، نجف ، مطالب شگفت انگیز قرآن ، ص 28 - 30؛ امین، احمد، کتاب راه تکامل، ج 7 ، ص 145؛ ماهنامه مکتب الاسلام ، سال 12 ، ش 11؛ نیازمند، ید الله، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، ص 189، به نقل از : پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی، ص 190. 

http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 01:48 ب.ظ
I pay a visit day-to-day some websites and sites to read articles or
reviews, however this web site presents quality based content.
Compare Car Insurance
پنجشنبه 22 آذر 1397 09:35 ب.ظ
Yes! Finally something about auto insurance
quotes comparison.
in Canada
شنبه 17 آذر 1397 03:20 ب.ظ
After checking out a number off the bloog posts on your site, I honestly appreciate your way off
blogging. I biok marked it to my bookmark website list annd will be checking back in the near future.
Please visit my website aas well and let me know how you feel.
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis coupon cialis 20 mg cost cialis with 2 days delivery cialis generico miglior cialis generico warnings for cialis generic low dose cialis what is cialis generic cialis pro 200 cialis coupon
upskirt
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:29 ق.ظ
Thhis is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one.

A must read post!
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Thank you. Loads of postings.

we recommend cialis info if a woman takes a mans cialis we choice free trial of cialis trusted tabled cialis softabs try it no rx cialis generic cialis levitra generic cialis at walmart cialis prezzo in linea basso get cheap cialis when will generic cialis be available
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Amazing content. Regards.
cialis ahumada we choice cialis pfizer india cialis en 24 hora cialis 200 dollar savings card tadalafil cialis ahumada usa cialis online prezzo cialis a buon mercato generic cialis pro weblink price cialis
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 09:27 ب.ظ

You've made your stand quite nicely!!
fast cialis online cialis venta a domicilio il cialis quanto costa we recommend cialis info only best offers cialis use tadalafil prices for cialis 50mg tadalafil tablets side effects for cialis cialis generico in farmacia
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Beneficial postings. Thank you.
cialis pills acheter cialis kamagra cialis pas cher paris cialis 30 day sample click here cialis daily uk cost of cialis cvs cialis 30 day sample preis cialis 20mg schweiz cialis canada prescription doctor cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Amazing facts. Cheers.
cialis name brand cheap viagra vs cialis vs levitra cialis 20mg preis cf cialis bula click here cialis daily uk cialis 200 dollar savings card cialis taglich enter site very cheap cialis purchase once a day cialis cialis 10mg prix pharmaci
rules of survival hack ios 2018
دوشنبه 12 آذر 1397 10:52 ب.ظ
I every time used to read article in news papers but now as I am a user of web
so from now I am using net for content, thanks to web.
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:04 ق.ظ

You made your point!
cialis farmacias guadalajara i recommend cialis generico cialis 5mg billiger safe dosage for cialis online prescriptions cialis if a woman takes a mans cialis cialis manufacturer coupon cialis dosage recommendations enter site 20 mg cialis cost what is cialis
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of advice.

generic cialis pill online estudios de cialis genricos precios cialis peru the best site cialis tablets cialis free trial cialis alternative precios cialis peru sialis pastillas cialis y alcoho generic cialis 20mg tablets
bloggingtips
یکشنبه 11 آذر 1397 10:00 ب.ظ
Great post. I waas checkijng constantly this weblog and I'm inspired!

Very helpful information particularly the remaining section :) I
handle such info much. I used too be looking for this cerfain information ffor a lon time.
Thanks and good luck.
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 09:25 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis online deutschland cialis super acti rx cialis para comprar cialis generisches kanada cialis uk next day cialis generic availability prezzo di cialis in bulgaria achat cialis en itali acheter cialis kamagra precios cialis peru
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 07:01 ق.ظ
Hi there, I discovered your site via Google even as looking for a similar matter, your website came up,
it seemns great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just turned into alert to your weblog thru Google, and located that it's truly informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful for those who contine this in future.
Lots of other people will be benefited from your writing.Cheers!
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 10:32 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis free trial cialis farmacias guadalajara cialis price in bangalore cialis generique 5 mg generic cialis we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon cialis cost we like it safe cheap cialis cialis uk next day
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Superb content. Many thanks!
cialis para que sirve cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico in farmacia tadalafil tablets generic cialis pill online cialis online deutschland cialis side effects
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Very good stuff. Thanks.
cialis authentique suisse tesco price cialis price cialis wal mart pharmacy cialis free trial trusted tabled cialis softabs cialis qualitat tadalafil cialis prezzo in linea basso generico cialis mexico i recommend cialis generico
rules of survival hack march 30
جمعه 9 آذر 1397 11:43 ق.ظ
I like reading through a post that will make men and women think.
Also, thanks for allowing me to comment!
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 10:03 ق.ظ

You actually suggested that well.
cialis savings card cialis savings card precios cialis peru achat cialis en europe cialis 10mg prix pharmaci canadian discount cialis cialis ahumada cialis cuantos mg hay ou trouver cialis sur le net cialis pills price each
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Kudos, Terrific stuff!
generic cialis at walmart cialis 20 mg look here cialis order on line brand cialis generic cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei sterreich usa cialis online
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:41 ق.ظ

Point well taken!.
cialis generique 5 mg we choice cialis uk cialis sans ordonnance if a woman takes a mans cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis preise schweiz cialis dosage cialis flussig precios cialis peru when will generic cialis be available
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:59 ب.ظ

You said it very well.!
cialis per paypa compare prices cialis uk cialis pills in singapore purchase once a day cialis cialis et insomni cialis for sale in europa we choice cialis uk buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a cialis 30 day trial coupon
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Beneficial postings. Many thanks!
we choice free trial of cialis buy cialis online cheapest enter site 20 mg cialis cost tadalafilo cialis efficacit cialis 20 mg enter site 20 mg cialis cost rx cialis para comprar generic cialis tadalafil rx cialis para comprar
Free Expired Web 2.0 List
سه شنبه 6 آذر 1397 04:30 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.
I think you’ll be surprised by the number of accounts that
I come across. Hopefully, you’ll be able to put these expired
accounts to good use.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
دوشنبه 28 آبان 1397 12:49 ق.ظ
I do know this isn’t precisely on subject, however i’ve a site using the identical program as properly and i get troubles with my feedback displaying. is there a setting i am missing? it’s doable chances are you’ll assist me out? thanx.
Pflanzliche DiäTpillen
شنبه 26 آبان 1397 05:07 ق.ظ
Hurrah! At last I got a website from where I can in fact take helpful information concerning my study and knowledge.
best 356 led canbus bulb
جمعه 25 آبان 1397 06:38 ب.ظ
Its like you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e-book in it or something. I think that you just can do with some percent to pressure the message house a bit, however instead of that, that is great blog. A great read. I will certainly be back.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:39 ق.ظ
The when Someone said a blog, I am hoping that this doesnt disappoint me approximately this place. Come on, man, Yes, it was my choice to read, but I just thought youd have something fascinating to mention. All I hear is a bunch of whining about something you could fix in the event you werent too busy interested in attention.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30